Yapılan Tetkikler

Fetal Eko

Fetal Eko

Fetal kalp halen hemen her profösyonel labaratuarda ideal olarak ortalama 30 dakika süren “Ayrıntılı Anomali Taraması” içerisinde kabaca incelenmektedir.Ancak anomali…

GÖRÜNTÜLE
Ultrasonografi Eşliğinde Ağrısız Prostat Biyopsisi

Ultrasonografi Eşliğinde Ağrısız Prostat Biyopsisi

Transrektal USG Eşliğinde ( TRUS ) Prostat biopsisi, prostat kanseri erken tanısında halen en güvenilir ve hassasiyeti en yüksek olan…

GÖRÜNTÜLE
Dört Boyutlu Ultrasonografi

Dört Boyutlu Ultrasonografi

Dört boyutlu USG deyimi; alınan ultrasonografik görüntülerin, özel bir programla işlenerek Üç Boyutlu hale getirilmesidir. Dördüncü boyut zamandır. Yani üç…

GÖRÜNTÜLE
Penil Renkli Doppler Ultrasonografi

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi

Penil Renkli Doppler USG erkeklerde "empotans" adı verilen "sertleşme güçlüğü" sorununda kullanılan yegane tanı methodudur.

GÖRÜNTÜLE
Gebelikte İleri Düzey Anomali Taraması

Gebelikte İleri Düzey Anomali Taraması

Bu hafta aralığında halk arasında ense kalınlığı diye bilinen "nukhal kalınlık" tayini, burun kemiği ve mesane incelemesi ile alınan ölçüm…

GÖRÜNTÜLE
17-24 Hafta Ayrıntılı Anomali Taraması

17-24 Hafta Ayrıntılı Anomali Taraması

Gebelikte bu hafta aralığı tüm süreç boyunca anomalilere en fazla hakim olunabilecek optimal hafta aralığıdır.Tarama testlerinin sonuçlarının sınanması, amniosentez endikasyonu…

GÖRÜNTÜLE
Gebelikte 26-34 Hafta Arası Renkli Doppler Ultrasonografi

Gebelikte 26-34 Hafta Arası Renkli Doppler Ultrasonografi

Anne ile bebek arasındaki kan alış verişinin sınandığı hemodinamik bir inceleme olup anomali taramasına ilaveten uygulanır.Bu zamanlama aralığında yapılan incelemeler…

GÖRÜNTÜLE
0-5 Yaş Pediatrik Ultrasonografi

0-5 Yaş Pediatrik Ultrasonografi

Bu yaş grubu incelemeleri özellik gösterir.Bu yaş grubunda bebekler muayeneye adapte olamazlar,ağlarlar ve iç güdüsel olarak muayene masasından kaçmak isterler.Bebekleri…

GÖRÜNTÜLE
Boyun Ultrasonografi

Boyun Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor

GÖRÜNTÜLE
Carotis - Vertebral Sistem Renkli Doppler Ultrasonografi

Carotis - Vertebral Sistem Renkli Doppler Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor

GÖRÜNTÜLE
Renal ve Renal Doppler Ultrasonografi

Renal ve Renal Doppler Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor

GÖRÜNTÜLE
Periferik Vaskuler Renkli Doppler Ultrasonografi

Periferik Vaskuler Renkli Doppler Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Yumuşak Doku Ultrasonografi

Yumuşak Doku Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Girişimsel Ultrasonografi

Girişimsel Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Skrotal Ve Skrotal Doppler Ultrasonografi

Skrotal Ve Skrotal Doppler Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Amniosentez

Amniosentez

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Üst Batın Ultrasonografi

Üst Batın Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Pelvik Ultrasonografi

Pelvik Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Tüm Batın Ultrasonografi

Tüm Batın Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Ovulasyon Takibi

Ovulasyon Takibi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Tiroid Doppler Ultrasonografi, Ultrasonografive Ultrasonografi Eşliğinde Tiroid Biyopsisi

Tiroid Doppler Ultrasonografi, Ultrasonografive Ultrasonografi Eşliğinde Tiroid Biyopsisi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Üriner Sistem Ultrasonografi

Üriner Sistem Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Transrektal Ultrasonografi

Transrektal Ultrasonografi

Transrektal USG Eşliğinde ( TRUS ) Prostat biyopsisi, prostat kanseri erken tanısında halen en güvenilir ve hassasiyeti en yüksek olan…

GÖRÜNTÜLE
Transvaginal Ultrasonografi

Transvaginal Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor...

GÖRÜNTÜLE
Meme Ultrasonografi

Meme Ultrasonografi

İçerik Güncelleniyor

GÖRÜNTÜLE