Sonodis Ultrasonografi Laboratuvarı

  SONODIS Ultrasonografi Merkezi 1992 yılından bu yana "spesifik " olarak Ultrasonografi ( USG) alanında sağlık hizmeti veren bir kuruluştur. Sadece USG alanında faliyet gösteren SONODIS ,bu alanda spesifik çalışan ilk ve nadir kuruluşlardan biridir.

  Radyoloji ana bilim dalı içerisinde değişik modaliteler mevcuttur. Bu modaliteler ,X ışını ,manyetik enerji gibi farklı fizik ajanlar kullanırken anatomik yaklaşımları da birbirinden oldukça farklıdır. Ultrasonografi (USG) görüntülemede ses dalgalarını kullanmakta olup CT, MR, Röntgen gibi modalitelerin yanında çok özel bir yer tutar. Bu özellik Ultrasonografinin gerçek zamanlı ve operatör bağımlı bir işlem olmasından kaynaklanır. Yani her şey canlı yayında yönetmenin becerisi ile ilgilidir. Bir takım filmler yada belgeler üreterek geriye yönelik bir hükümde bulunulamaz.

  SONODİS USG MERKEZİ mümkün olan en yüksek teşhis güvenilirliğine ulaşmak için tüm bilgi, beceri, tecrübe ve teknolojiyi tek bir alana yoğunlaştırarak işinin uzmanı olmaya çalışmaktadır.

  Merkezimizde SRI II teknolojisi ile donatılmış GE Voluson 730 Expert 4 boyutlu renkli doppler sonografi sistemi kullanılmakta, tüm derin organlar, meme, tiroid, testis, kas iskelet gibi yüzeyel alanlar yüksek teknoloji ile taranabilmektedir. Öte yandan RENKLİ DOPPLER taramalarla dolaşım sistemi hakkında bilgi elde edilmektedir.

  Gebelik USG nin ana konusudur. Anne karnındaki bebeğe zarar vermeden uygulanabilen tek pratik görüntüleme yöntemi olması itibarı ile, fetusun fiziksel gelişimi, anne ile bebek arasındaki kan alış verişinin sınanması, anomali taraması açısından eşsiz imkan sunmaktadır.

  Öte yandan USG eşliğinde vucut içerisinde yer alan organlara özel iğneler yardımı ile ulaşılabilmekte ve "biopsi" yada sıvıların alınması veya ilgili bölgelere özel bazı ilaçların yada fizik ajanların uygulanması mümkün olabilmektedir.

  Merkezimizde yapılan işlemlerin ayrıntılarını "tetkikler" bölümünde izleyebilirsiniz.

  Son zamanlarda "sağlıkta dönüşüm projesi" başlığı altında tüm kamu emekçilerinin ve Bağ-Kur lu vatandaşlarımızın "özel sağlık tesislerinden faydalanması öngörülmüştür. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu özel muayenehane ve laboratuarlarla anlaşma yapmamaktadır. Sadece Hastahane ve Tıp Merkezleri ile yapılan anlaşmalar sonucunda bu kurumlarda büyük bir yığılma olmakta ve bu yığılmaya çare olarak bu merkezler ihale yolu ile özel labaratuarlardan hizmet almaya yönlendirilmektedir. Bu tür ihalelere giren ve bu ihaleleri alan özel laboratuarların şartnameler gereği günde ortalama makina başına 100-150 hasta bakması gerekmektedir.Bu hasta yoğunluğu içerisinde Radyoloji laboratuarlarının kendilerinden beklenen hasta konforu ve optimal tıbbi kalitede nasıl hizmet vereceklerini, konu ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak çalışan bendeniz sizlerin takdirine bırakıyorum.

  Sağlık hizmeti bire bir ilişkiyi gerektirir. Ne kadar kurumsallaşırsanız kurumsallaşın, sağlık hizmetinde "insan" faktörü her zaman en önemli faktördür. Merkezimize her gelişinizde farklı yüzler görmezsiniz. Yaşadığımız sürece siz ve biz kalitemizden ve güler yüzümüzden asla taviz vermeden hep burada olacağız.

  Rad.Dr.İnanç ÇAĞLAYAN