Gebelikte 26-34 Hafta Arası Renkli Doppler Ultrasonografi

Anne ile bebek arasındaki kan alış verişinin sınandığı hemodinamik bir inceleme olup anomali taramasına ilaveten uygulanır.Bu zamanlama aralığında yapılan incelemeler , plasental yetmezliğin erken tanısı , gelişim geriliklerinin izlenmesi ve doğum planlamasına yardım amaçlıdır.