Fetal Eko

  • Fetal kalp anomalileri 125 gebelikte bir görülebilen anomali grubudur.
  • Kromozom anomalilerinden 6 kat sıktır.
  • Perinatal mortalitlerin%30dan sorumludur.
  • %25 anomali doğum sonrası acil müdahale gerektirir.
  • Kromozom anomalilerine %25 oranında eşlik eder.
  • Dünya standartlarına göre aşağıdaki disiplinle yapılmış fetal eko ile kalp anomalilerinin %70i yakalanabilmektedir.
  • Kalp anomalilerinin %90 lık kısmı “risk grubu olmayan” gebelerde görülmektedir. Bu yüzden genel tarama değerlidir.

  Fetal kalp halen hemen her profesyonel labaratuarda ideal olarak ortalama 30 dakika süren “Ayrıntılı Anomali Taraması” içerisinde kabaca incelenmektedir. Ancak anomali taramalarının genellikle 17-20 hafta arasında yapılması ,tetkik süresinin uzunluğu ve kalp için gerekli özel uygulama ,teknik ve pozisyonların eklenmemesi sebebi ile kalp için incelemeler ayrıntılı olmamaktadır.

  Fetal eko disiplini en erken 23-24. haftalarda tek başına en az 30-45 dakika süren , bazen fetusun pozisyon değiştirmesinin de beklenilmesi  zorunluluğu olan ,özel sonografi software‘i ve “cine kapasitesi” gerektiren, iyi kalibre adilmiş doppler ve power doppler ve gerektiğinde çok boyutlu STIC uygulamasına ihtiyaç duyulan ayrı bir disiplin olarak uygulanmalıdır.

  fetal-eko-nedir

  fetal-kalp-nedir

  fetal-kalp-anomalileri

  Labaratuarımızda Fetal eko disiplini aşağıdaki sıra ile ,tanımlanan segmentlerin taranması , görüntülenmesi ve rapor edilmesi ile yapılır

  • VCI / VCS Spektral Demostrasyonu
  • Sağ / sol izomerizm (VCI pozisyonu)
  • Dört Boşluklu Kesiti
  • situs / kardiotorasik oran / apeks açısı / odacık hacımları / kalp kası / kas kinetiği / dextrokardi - mezokardi
  • Miteral ve Triküspit Kapak Yerleşimleri
  • regürjitasyon incelemesi
  • Ventriküler Septum
  • Atril Septum - Crux
  • Foramen Ovale ve Flebi
  • Sol Ventrikül Kan Akış Yolu - Aort Çıkışı
  • Sağ Ventrikül Kan Akış Yolu - Pulmoner Çıkış
  • Ductus Arteriosus - 3 Damar Kesiti - Pulmoner Venler
  • Arcus Aorta

  kalp-anomalileri

  situs-ve-pozisyon-anomalileri

  Bu taramanın tamamlanması ile pratikde sıkça görülen:

  • SİTUS VE POZİSYON ANOMALİLERİ
  • s.inversus – izomerizmler / dexro-mezokardi / dextro-levopozisyon /
  • HİPOPLAZİK SOL KALP
  • ENDOKARDİAL FİBROELASTOSİS
  • EBSTAIN VE VARYANTLARI
  • PULMONER STENOZ
  • FALLOT TETROLOJİSİ
  • TRUNKUS ARTEİOSUS
  • ABERRAN SAĞ SUPRAKLAVİKULER ARTER (ARSA)
  • AORT KOARKTASYONU
  • INTERRUPTED AORTA
  • VSD / ASD
  • TRİPÜSPİT ATREZTİSİ
  • OVERRIDING AORTA
  • PULMONER ATREZİ
  • DOUBLE OUTLET SENDROMLARI
  • BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONLARI

  Gibi anomaliler tespit edilebilmektedir. Pozisyonel sıkıntılarda hasta bekletilerek yada daha sonra tekrar çağırılarak tetkik tekrarlanmaktadır.

  Ekte normal rapor örneğinde tarama ve raporlama düzenini bulacaksınız23 haftadan önce incelemeye alınmak zorunda kalınmış olgularda 23. Hafta dolayında ücretsiz kontrol yapılmaktadır.

  Saygılarımla

  Rad. Dr. İnanç ÇAĞLAYAN

  Bunlar da İlginizi Çekebilir

  ust-batin-ultrasonografi
  Üst Batın USG

  İçerik güncelleniyor...…

  Devamını Oku
  kalca-usg
  Kalça USG

  İçerik güncelleniyor...…

  Devamını Oku