Fetal Eko

 • Fetal kalp anomalileri 125 gebelikte bir görülebilen anomali grubudur.
 • Kromozom anomalilerinden 6 kat sıktır.
 • Perinatal mortalitlerin %30 dan sorumludur.
 • %25 anomali doğum sonrası acil müdehale gerektirir.
 • Kromozom anomalilerine  %25 oranında eşlik eder.
 • Dünya standartlarına göre aşağıdaki disiplinle yapılmış fetal eko ile kalp anomalilerinin %70 i yakalanabilmektedir.
 • Kalp anomalilerinin %90 lık kısmı “risk grubu olmayan” gebelerde görülmektedir.Bu yüzden genel tarama değerlidir.

Fetal kalp halen hemen her profösyonel labaratuarda ideal olarak ortalama 30 dakika süren “Ayrıntılı Anomali Taraması” içerisinde  kabaca incelenmektedir.Ancak anomali taramalarının genellikle 17-20 hafta arasında yapılması ,tetkik süresinin uzunluğu ve kalp için gerekli özel uygulama ,teknik ve pozisyonların eklenmemesi sebebi ile kalp için incelemeler ayrıntılı olmamaktadır.

Fetal eko disiplini en erken 23-24. haftalarda  tek başına en az 30-45 dakika süren , bazen fetusun pozisyon değiştirmesinin de beklenilmesi  zorunluluğu olan , özel sonografi software ‘i ve “cine kapasitesi” gerektiren,  iyi kalibre adilmiş doppler ve power doppler ve gerektiğinde çok boyutlu STIC uygulmasına ihtiyaç duyulan ayrı bir disiplin olarak uygulanmalıdır.

Labaratuarımızda Fetal eko disiplini aşağıdaki sıra ile ,tanımlanan segmentlerin taranması , görüntülenmesi ve rapor edilmesi ile yapılır

 • VCI / VCS Spektral Demostrasyonu
  • Sağ / sol izomerizm (VCI pozisyonu)
 • Dört Boşluklu Kesiti
  • situs / kardiotorasik oran / apeks açısı / odacık hacımları / kalp kası / kas kinetiği / dextrokardi - mezokardi
 • Miteral ve Triküspit Kapak Yerleşimleri
  • regürjitasyon incelemesi
 • Ventriküler Septum
 • Atril Septum - Crux
 • Foramen Ovale ve Flebi
 • Sol Ventrikül Kan Akış Yolu - Aort Çıkışı
 • Sağ Ventrikül Kan Akış Yolu - Pulmoner Çıkış
 • Ductus Arteriosus - 3 Damar Kesiti - Pulmoner Venler
 • Arcus Aorta

Bu taramanın tamamlanması ile pratikde sıkca görülen:

 • SİTUS VE POZİSYON ANOMALİLERİ
  • s.inversus – izomerizmler / dexro-mezokardi / dextro-levopozisyon /
 • HİPOPLAZİK SOL KALP
 • ENDOKARDİAL FİBROELASTOSİS
 • EBSTAIN VE VARYANTLARI
 • PULMONER STENOZ
 • FALLOT TETROLOJİSİ
 • TRUNKUS ARTEİOSUS
 • ABERRAN SAĞ SUPRAKLAVİKULER ARTER (ARSA)
 • AORT KOARKTASYONU
 • INTERRUPTED AORTA
 • VSD / ASD
 • TRİPÜSPİT ATREZTİSİ
 • OVERRIDING AORTA
 • PULMONER ATREZİ
 • DOUBLE OUTLET SENDROMLARI
 • BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONLARI

Gibi anomaliler tespit edilebilmektedir. Pozisyonel sıkıntılarda hasta bekletilerek yada daha sonra tekrar çağırılarak tetkik tekrarlanmaktadır.

Ekte normal rapor örneğinde  tarama ve raporlama düzenini bulacaksınız23 haftadan önce incelemeye alınmak zorunda kalınmış  olgularda 23. Hafta dolayında ücretsiz kontrol yapılmaktadır.

Saygılarımla

Rad. Dr. İnanç ÇAĞLAYAN